top of page

Pieterpad etappe Pieterburen naar Winsum

Bijgewerkt op: 22 nov. 2021


Aardappelakker in het Hoge Land


Het Pieterpad loopt door het Grunneger land, heerlijk weids en ruim, de verspreid liggende grote boerderijen in boomgroepen. Als de wind uit het noorden blaast moét je daar zijn: de wolken luchten zijn fascinerend mooi en de helderheid is ongekend. ‘Ain Pronkjewail in golden raand’ luidt een refreinstrofe uit het Grônnens Laid


Vanaf Pieterburen loop je naar Eenrum. Het is het eerste wierde dorp op de tocht. De rondgebouwde kern ligt metershoger op deze vluchtberg; de kerk en het kerkhof in het midden. Je merkt lopend dat je echt een aantal meters omhoog moet. De wierde is behoorlijk volgebouwd; de klimmende straatjes zijn smal.Na Eenrum loop je een paar kilometer langs de Mensingeweersterloopdiep, een oude rechte trekvaart meteen jaagpad , langs eindeloze aardappelakkers. Tijdens het aanaarden van de wallen op deze akkers zag ik groepen meeuwen rond de tractor cirkelen; misschien kwam er iets eetbaars tevoorschijn. De vogels doorbraken de strakke lijnen van de akker, waar het strijklicht de donkere en de lichte kanten benadrukte. Dat inspireerde mij tot deze tekening.


Winsum vormt samen met Obergum een dubbeldorp, ieder gelegen op een eigen wierde, waar het Winsumerdiep tussendoor stroomt. Een pittoresk stadje. Via de Hoofdstraat loop je over de brug (over het Winsumerdiep) naar een gezellig plein. Gezellig om even koffie te drinken. En daarna toch even teruglopen naar de Nicolaaskerk in Obergum, een middeleeuwse kerk met een mooie sfeer daar hoog op de bult met een stijgend kerkepad van gele baksteentjes.


Kunstenaar Jannes de Vries (1901 – 1986) was een prominent lid van de Groningse kunstenaarsvereniging De Ploeg en schilderde “Meeuwen achter de ploeg”.

Ook zijn geelbloeiende koolzaadakker met paarse lucht spreekt me erg aan.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page